Đào tạo CTV bán hàng Online. Giải pháp kiếm thêm thu nhập ít rủi ro và tốn kém chi phí, nhưng hiệu quả của nó thì vô cùng lớn. Đây có thể là một bước đệm, một môi trường thực hành trước khi làm kinh doanh, bán hàng chính thức. Tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp và ứng dụng kênh phân phối này. Dưới đây là một số chương trình đào tạo Marketing Online căn bản và thông tin tham khảo :

Chương trình đào tạo bán hàng Online 14 ngày :

Day 1. How to build a business online

Day 2 : Understanding online marketing

Day 3 : The quickest way to profit

Day 4 : Custom campaign blueprint

Day 5 : Secret to an effective landing page

Day 6 : Custom funnel creation

Day 7 Buiding A Custom Video

Day 8 Connecting The Dots

Day 9 Pre Flight Checklist

Day 10 Traffic Lowest Hanging Fruit

Day 11 Activating Your Passive Income Stream

Day 12 Becoming A Facebook Champion

Day 13 Leveraging OPP & OPL

Day 14 Reveal & Graduation

Chương trình đào tạo bán hàng đa kênh :

Content 

Social media

SEO

Video

Mobile & Tablet

Pay per click

E-commerce

Chương trình Marketing Online

Blog Bài viết tham khảo

Khóa học trực tuyến

Câu lạc bộ Marketing Online.