Nắp hố ga khung nắp hình chữ nhật 800×600

1

Nắp hố ga khung nắp hình chữ nhật 800×600

Nhóm1: Cấp A, Tải trọng >= 15kN~ 1,5 tấn
Nhóm2: Cấp B, Tải trọng >= 125kN~ 12,5 tấn
Nhóm3: Cấp C, Tải trọng >= 250kN ~ 25 tấn.
Nhóm 4: Cấp D, Tải trọng>= 400kN~ 40 tấn.

Giá tính theo Kg. Giao hàng toàn quốc

×