Sứ mệnh

Nội bộ : Mang về giá trị tốt cho Cổ đông, nhân viên.

Bên ngoài : Mang đến giá trị tốt cho Khách hàng, đối tác, xã hội.

Tầm nhìn

Thứ nhất : Phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng

Thứ hai : Mở rộng thị phần ở thị trường toàn quốc, Định vị thương hiệu

Thứ ba : Mở rộng sang lĩnh vực khác trong Xuất Nhập Khẩu

Giá trị cốt lõi